Tóm Tắt Chương Trình VẬT LÝ Lớp 11

VẬT LÝ 11 có 3 phần

- Điện (Học hết kì I lớp 11)

+ Điện tích - Điện trừơng

+ Dòng điện

+ Dòng điện thực tế

- Từ (Học ở chương trình kì II)

+ Tổng quan

+ Hiện tượng

- Quang hình (Học ở chương trình kì II)

+ Khúc xạ

+ Các dụng cụ (VD như kính hiển vi, thấu kính .... )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét