DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU1. Quan hệ giữa điện áp và dòng điện mạch RLC nối tiếp.


2. Bài toán quan hệ vuông pha điện áp mạch RLC nối tiếp.3. Bài toán cực đại điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện trong mạch RLC nối tiếp.4. Công suất cực đại của mạch RLC nối tiếp.5. Bài toán mạch RLC nối tiếp dùng giản đồ vectơ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét