SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM

1. Sóng cơ học và sự truyền sóng cơ.

video

2. Giao thoa sóng cơ học.


video

3. Bài toán sóng dừng.


video0 nhận xét:

Đăng nhận xét