HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ


HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

1. Hạt nhân: cấu tạo và các hệ thức đặc trưng.

video

2. Bài toán phóng xạ.

video

3. Hiệu ứng nhiệt phản ứng hạt nhân.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét