LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG1. Bài toán quang điện ngoài.


video

2. Bài toán quang phổ nguyên tử Hidro.


video


0 nhận xét:

Đăng nhận xét