LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG1. Bài toán quang điện ngoài.2. Bài toán quang phổ nguyên tử Hidro.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét