TÍNH CHẤT CỦA SÓNG ÁNH SÁNG


TÍNH CHẤT CỦA SÓNG ÁNH SÁNG

1. Bài toán giao thoa khe hẹp Young – P1: bằng ánh sáng đơn sắc.


video


2. Bài toán giao thoa khe hẹp Young – P2: bằng ánh sáng đa sắc.video


3.  Bài toán giao thoa khe hẹp Young – P3: khoảng vân thay đổi.

video


4. Bài toán giao thoa khe hẹp Young – P4: hệ vân thay đổi.

video

5. Tán sắc ánh sáng.

video

0 nhận xét:

Đăng nhận xét